Du är på dag 237 av 280. (84,6%).

Du är i vecka 34.
Du har gått 33 fulla veckor och 5 fulla dagar (v33+5).
Du är i 8:e kalendermånaden.
Du är i 9:e graviditetsmånaden (lunarmånaden).
Du är i trimester tre.
Beräknat förlossningsdatum Mån 4 jan 2010
Du har 43 dagar kvar till beräknad förlossning.