Som några av er har uppmärksammat så är jag citerad i veckans På Stan. Stort.