Lovar, det här ska inte bli någon krängarblogg, men idag är sista Streetdagen och priserna är svinbra. Hundra och femtio pix för allt! Komsi!