Dagens ord från Om ett ord är Karantän:

Att sätta något i karantän är att isolera det inom en viss tid. Oftast handlar det om att sätta människor eller djur i en viss karantänstation i ett gränsområde för att förhindra att de för med sig en smitta in i ett land.

Ordet lånades in till svenskan i slutet av 1600-talet. Då från franskans quarantine, fyrtiotal. Men vad har talet 40 med karantäner att göra?

Jo, ordet har egentligen ett italienskt ursprung. Att det heter som det gör beror på att de som misstänktes vara pestsmittade spärrades in under 40 dagar i 1400-talets Italien.

Vill du också prenumerera på dagens ord så kan du anmäla dig här.