Idag är jag redigt trött på gnidna juridikstudenter.