Landar under kategorin framtidstro, livsglädje och optimism.

”Varje dag är en resa mot döden”

Sug på den. Tack Suzy!