Frank kan numera dippa pommes i ketchup och fräsa när man snyter honom.