Ja, kanske har det löst sig med dagisplats till junior i höst. Vi blev erbjudna plats på en av Vittras förskolor vid Mariatorget, men Lars var där på besök och det kändes inte helt hundra. I dag fick jag besked från bästa Magnus som samordnar platserna på söder att Frank blivit erbjuden plats på Tullstugan på Östgötagatan. Ska besöka dom i morgon. Inte bästa läget för vår del, men läget och informationen på hemsidan ger mig en bra magkänsla:

”Tullstugan ligger i ett eget hus på en stor gård med kastanjeträd, fruktträd, cykelslinga och rutschbanor. Vi jobbar med att göra gården ännu mer spännande för barnen. Vi tillvaratar barnens olika intressen och utvecklingsmöjligheter, arbetar med musik, rörelse, tema och skapande verksamhet. Vi dokumenterar genom att visa barnens skapande på väggar och anslagstavlor samt fotograferar och sätter upp. Vi samarbetar med föräldrarna i föräldraråd, föräldramöten etc. Grillfesten på våren är en höjdpunkt varje år. Vi har också egen kokerska som lagar mat.”

Har dom bara lagom stora barngrupper, fina lokaler, bra personal och kloka tankar om barn i övrigt så tror jag att det blir guld.