Jag gillade det bättre med lite vatten under golvet.