Om mäklarfusket på Insider nu. Riktigt bra att någon granskar träsket med mäklarskurkar. Vi råkade ju på en när Lars gamla lägenhet skulle säljas – och insåg att det är väldigt lite man kan göra om man är missnöjd. Man är helt i deras våld. Hoppas att det här drar igång en debatt som ändrar på det ruttna i branschen.