Brian tipsade om en site där man kan kryssa för de länder man besökt och se hur många procent av världens länder man sett. Jag är ingen globetrotter direkt – jag har täckt in 19 stycken, dvs 8 %. Inte helt imponerande. Måste bättra på det. Snart!


Vill ha mera rött på min karta!