Modde tipsar om Typealyzer och jag var tvungen att testa direkt. Typealyzern analyserar en sajts författare utifrån olika kriterier och så får man sig en liten lektion i vem man är. Måste säga att min analys känns rätt mycket som jag:

Improvisatörer (SP)

“Ät, drick och var glad!”

Keirsey kallar den här typen för Artisans eller Hantverkare. Det ska förstås bildligt – även om många människor av den här personlighetstypen är mycket skickliga på att skapa med händerna! Men framförallt är dessa människor bra på att lösa praktiska problem. Det gör dem mycket lika Strateger, som dock ofta föredrar mer abstrakta problem. Improvisation är den här typens absoluta talang – de tar vad som finns till hands och lyckas oftast sno ihop nånting som fungerar när de ställs inför ett problem.

Improvisatörerna värderar sinnlig njutning högt – termen hedonistisk myntades av Aristoteles för att beskriva vad lycka är för den här typen. De har förmågan att smälta in bland andra människor väl – så bra att de (om de är på det humöret) kan framstå som något av sociala kameleonter. En egenskap som dock ofta gör dem till framgångsrika försäljare – så de har lätt för relationer och att bli omtyckta av andra människor genom att spegla dem.

Vill du ha en Improvisatörs uppmärksamhet – pröva “Det här var kul – det måste du testa!”. Improvisatörerna använder ofta ord beskriver upplevelser, “skönt”, “gott”, “häftigt” etc.

Festfixaren (ESFP)

Liksom sin nära granne Genomföraren är Festfixaren realistisk, praktisk och bra på människor. De har en avslappnad attityd till livet och är duktiga på att ta saker som de kommer. De är framförallt intresserade av människor och harmoniska relationer och värdesätter därför taktfullhet och att låta andra få utrymme. De har därför svårt att tillrättavisa andra människor, även små barn.

De tycker ofta om att laga och äta god mat och bryr sig om att deras fysiska miljö är trevlig för människor att vara i. Detta intresse i kombination med att de oftast i grunden tycker att livet är en fest gör dem till entusiastiska festarrangörer. De tar då ofta ett stort ansvar för detaljerna i förberedelser samtidigt som de försöker hinna umgås så mycket som möjligt med gästerna. Deras praktiska sinne brukar dock få dem att se till att andra njuter medan de själva tar hand om allt som behöver göras.