Visste du att 17% av Sveriges yta täcks av blåbärsris?

Återigen lär jag mig något nytt när jag får mitt dagliga mail från Om ett ord. I like.