Man slipper tampas med den trotsiga ettåringen därhemma. Hehe.