Jag älskar reklamen för Ibumetin.

- Jag heter Ibu.
- Jag heter Metin.

I-B-U-M-E-T-I-N.