Jag älskar reklamen för Ibumetin.

– Jag heter Ibu.
– Jag heter Metin.

I-B-U-M-E-T-I-N.